Benítez til Re­al Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­LA­DER NA­PO­LI Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

Den spansk­fød­te ma­na­ger Ra­fa­el Benítez be­kræf­te­de i går, at han for­la­der træ­nerjob­bet i Na­po­li. I ste­det bli­ver han præ­sen­te­ret som ch­eftræ­ner i Re­al Madrid på ons­dag.

Det skri­ver det span­ske me­die AS.

Benítez har tid­li­ge­re træ­net ung­doms- og B- hol­det i Madrid, men kan nu til­sy­ne­la­den­de se frem til at prø­ve kræf­ter med su­per­stjer­ner som Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le.

Me­get ty­der på, at der vil ske sto­re ud­skift­nin­ger, når Benítez ind­ta­ger ma­na­ger­rol­len. Han har tid­li­ge­re ud­talt, at han ik­ke er af­vi­sen­de over for et salg af Cri­sti­a­no Ro­nal­do for at gi­ve Ga­reth Ba­le en me­re do­mi­ne­ren­de rol­le på hol­det.

Det før­ste navn på Benítez’ øn­ske­li­ste til det kom­men­de trans­for­vin­due er og­så al­le­re­de ble­vet of­fent­lig kendt. Iføl­ge fle­re span­ske og en­gel­ske me­di­er ta­ger han Li­ver­pools Ra­he­em Ster­ling, som han tid­li­ge­re træ­ne­de i Mer­sey­si­de- klub­ben, med til Madrid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.