DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SCHWEIZ SU­PER LE­AGUE, KLOK­KEN 20: 30 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

AGF har de se­ne­ste par sæ­so­ner le­vet en no­get om­skift elig til­væ­rel­se mel­lem Superligaens bund og top­pen af 1. di­vi­sion.

Men i den kom­men­de sæ­son vur­de­rer Dan­ske Spil, at AGF har go­de mu­lig­he­der for at bli­ve i Su­per­liga­en eft er man an­den pin­se­dag ryk­ke­de de­fi ni­tivt op i lan­dets bed­ste ræk­ke.

Så­le­des gi­ver Dan­ske Spil blot od­ds 1,37 på, at AGF kla­rer skæ­re­ne, mens der er 2,80 på, at AGF ryk­ker ud eft er blot en en­kelt sæ­son.

» AGF har en dyg­tig træ­ner i Mor­ten Wieg­horst og ny­der mas­siv op­bak­ning blandt klub­bens sto­re opland. AGF har et klart be­hov for at gå ud og for­stær­ke sin sport­s­li­ge trup de kom­men­de må­ne­der, hvis de vil over­le­ve i Su­per­liga­en, men det reg­ner vi og­så med, at de gør, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke hos Dan­ske Spil.

Der er 22 gan­ge pen­ge­ne på me­dal­je til AGF.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.