2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­mi­fi na­le i play­off om at ryk­ke op i se­rie A, og det lig­ner en af­ven­ten­de og nervøs aff ære. Beg­ge hold snit­ter blot to mål i sæ­so­nen, og i en kamp med stor be­ty dning er det svært at se den æn­dring i den trend. I for­vej­en sker det ret oft e, at Bo­log­na spil­ler uaf­gjort eft er før­ste halv­leg - fak­tisk er det sket i he­le 13 af 23 ude­kam­pe - mens Avel­li­no for­ment­lig sta­dig er uden top­sco­rer Lu­i­gi Castal­do og der­for og­så vil væ­re gan­ske godt til­fred­se med at kom­me for­nuft igt i gang med kam­pen. God­kendt be­ta­ling på uaf­gjort eft er de før­ste 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.