1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­get svært at se an­det end et off en­sivt fest­fyr­vær­ke­ri i sid­ste spil­ler­un­de af den schweizi­ske Su­per Le­ague, når Sion ta­ger tu­ren til Luzern. Beg­ge hold skal bru­ge tre po­int i jag­ten på den fem­te­plads, der kan gi­ve Eu­ro­pa Le­ague så­fremt Ba­sel vin­der den schweizi­ske po­kal­fi na­le, der spil­les 9. ju­ni. I for­vej­en har de tre ind­byr­des op­gør i den­ne sæ­son væ­ret al­de­les un­der­hol­den­de med 10 mål til­sam­men, så her gi­ver det glim­ren­de me­ning at gå eft er mindst tre scor­in­ger i en kamp, hvor in­gen kan bru­ge uaf­gjort til no­get som helst.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.