2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Selv­om Ba­li­kesir ryk­ke­de ned for to spil­ler­un­der si­den har hol­det fort­sat den al­de­les off en­si­ve spil­lestil un­der træ­ner Ci­hat Arslan. De før­ste fem kam­pe un­der Arslan er endt med en van­vit­tig, sam­men­lagt målsco­re på 13- 13. Top­sco­rer Ser­kan Yil­di­rim er end­da til­ba­ge fra ka­ran­tæ­ne, så end­nu en må­l­fest lu­rer mod Gaziantep. Gæ­ster­ne har spil­let mar­kant me­re frit si­den man en­de­gyl­digt und­gik nedryk­ning for tre spil­ler­un­der si­den, blandt an­det for­di man har gi­vet fl ere uprø­ve­de spil­le­re chan­cen med man­ge mål til føl­ge. Gå eft er mindst fi re scor­in­ger.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.