’’

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg, po­li­tisk ord­fø­rer ( V)

Hvis der er en, der har vist sig som en re­for­ma­tor af vel­færds­sam­fun­det, er det Lars Løk­ke

at den off ent­li­ge sek­tor skal vok­se med 0,6 pro­cent, mø­des po­si­tivt af knap halv­de­len af dan­sker­ne.

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg for­står ik­ke, hvor­for dan­sker­ne ik­ke ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.