Stol ik­ke på dem

BT - - DEBAT -

Utal­li­ge gan­ge er stats­mi­ni­ste­ren ble­vet min­det om løft er – af­gi­vet un­der valg­kam­pen i sep­tem­ber 2011 – som ik­ke er ble­vet over­holdt. Be­ta­lings­ring, hjæl­pe­pak­ke til be­træng­te bo­li­ge­je­re, læn­ge­re bar­selsor­lov til mænd og me­get me­re. Vi træk­ker det frem for at ad­va­re om, at det vil væ­re klogt ik­ke at sto­le alt for me­get på po­li­ti­ker­ne de næ­ste 21 da­ge.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.