Dag­pen­ge- spø­gel­set

BT - - DEBAT -

Uan­set hvem der vin­der val­get, så ty­der alt desvær­re på, at den eff ek­ti­ve dag­pen­gere­form, som VK- re­ge­rin­gen fi k gen­nem­ført i 2010, nu bli­ver blødt op. Det be­ty­der, at fl ere hav­ner på off ent­lig for­sør­gel­se, og at der er fær­re til at ta­ge de le­di­ge job i Dan­mark. Og det er ær­ger­ligt, græn­sen­de til uansvar­ligt i for­hold til dansk øko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.