Rå­dig­heds­be­løb: – 299,48 kr.

BT - - NYHEDER -

Al­lan Ager­holm reg­ner en­lig for­sø­ger med barn un­der to år, bo­sat i Val­lens­bæk Kom­mu­ne. Han reg­ner med del­vis be­ta­ling for in­sti­tu­tions­plads på 1.350 kr., for­di man som løn­mod­ta­ger iføl­ge hans op­lys­nin­ger mi­ster fri­plad­sen. Han reg­ner med pend­ler­klip­pe­kort på 655 kr. fra Val­lens­bæk til Øre­stad Kom­mu­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.