’’

BT - - NYHEDER - René Andersen, far til Emi­lie

De er me­get fo­rel­ske­de. De kan næ­sten slet ik­ke und­væ­re hin­an­den

På trods af den ro­man­ti­ske flugt vil hver­ken René Andersen el­ler Ras­mus Brid­strups mor for­by­de de to un­ge men­ne­sker at se hin­an­den igen i frem­ti­den.

» Jeg har af­talt med Ras­mus’ mor, at når alt det her er over­stå­et, så ta­ger jeg Emi­lie med over for at be­sø­ge dem, så de sta­dig kom­mer til at se hin­an­den. Det skal ik­ke ta­ges fra dem, « si­ger René Andersen og til­fø­jer med et grin:

» Men hun får ik­ke lov til at ta­ge ale­ne der­over me­re. Ik­ke li­ge med det sam­me. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.