Dræbt ved sam­men­stød med ce­mentblan­der

BT - - NYHEDER - Ce­mentblan­de­ren væl­te­de, og ce­men­ten flød ud over vej­en. Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk Fo­to: Al­lan Andersen

TUNG LAST

En 43- åri­ge mand dø­de i går for­mid­dag, ef­ter han fre­dag mor­gen kl. 6.38 i sin per­son­bil stød­te sam­men med en ce­mentblan­der på Fre­de­riks­sunds­vej.

Ulyk­ken ske­te på Fre­de­riks­sunds­vej ved Ha­vel­se Møl­le mel­lem Fre­de­riks­sund og Fre­de­riks­værk. Det skri­ver bt. dk.

Iføl­ge vagt­chef ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Hans Jakob Rechendorff kom per­son­bi­len og ce­mentblan­de­ren kø­ren­de i hver sin ret­ning, da per­son­bi­len plud­se­lig kør­te over i den mod­sat­te vej­ba­ne.

Ce­mentblan­der væl­te­de

» Per­son­bi­len skif­ter plud­se­lig vogn­ba­ne og kom­mer over i last­bi­lens ba­ne. Last­bil­chauf­før­en for­sø­ger at und­vi­ge, men ram­mer bi­len. Und­vi­ge­ma­nøv­ren og sam­men­stø­det gør, at last­bil­chauf­før­en mi­ster her­re­døm­met over ce­mentblan­de­ren, der væl­ter, « si­ger Hans Jakob Rechendorff til bt. dk.

Fø­re­ren af per­son­bi­len er en mand fra Fre­de­riks­værk. Han blev hårdt kvæ­stet og fast­k­lemt ved ulyk­ken. Red­nings­væ­sen måt­te træk­ke bi­len fra hin­an­den for at få ham ud.

Han blev her­ef­ter flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­let i en he­li­kop­ter. Men hans liv stod ik­ke til at red­de, og han af­gik ved dø­den se­ne­re fre­dag.

Last­bil­chauf­før­en, en 51årig mand fra Græ­sted, blev kørt til tjek på ska­destu­en i Hil­le­rød.

Ved ulyk­ken strøm­me­de fly­den­de ce­ment ud på vej­en. Vej­en var fre­dag for­mid­dag blo­ke­ret, og blev først åb­net igen igen li­ge ef­ter mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.