Tre fun­det skyl­di­ge i over­fald med cy­kelkæ­de

BT - - NYHEDER -

TÆ­VET

Tre un­ge er ble­vet dømt skyl­di­ge i over­fal­det på 23- åri­ge Nan­na Sko­v­mand i Kø­ben­havn ju­le­nat sid­ste år. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Nan­na var sam­men med sin kæ­re­ste på vej hjem, da en grup­pe un­ge mel­lem 16 og 19 år over­faldt par­ret på Ve­ster- bro. Sa­gen fik stor op­mærk­som­hed, da Nan­na Sko­v­mand ef­ter over­fal­det lag­de et bil­le­de af sit for­slå­e­de an­sigt på de so­ci­a­le me­di­er.

En fjer­de mand er ble­vet fri­kendt i sa­gen, da han iføl­ge Ek­stra Bla­det ik­ke kun­ne ud­pe­ges på fo­to­gra­fi­er­ne, og fle­re vid­ner har set ham først kom­me til se­ne­re. En fem­te over­falds­mand me­nes sta­dig at væ­re på fri fod. BNB

De tre skyl­di­ge i over­fal­det på Nan­na Sko­v­mand får først stra­fud­må­lin­gen i juli. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.