’’

BT - - NYHEDER -

Jeg er over­be­vist om, at ho­mo­seksu­el­le for­æl­dre ik­ke har en po­si­tiv ind­fly­del­se, hvis man mang­ler det ene køn at dan­ne sin egen iden­ti­tet ud fra

Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes for­mand Stig Grenov i TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.