Al­di ind­kas­se­rer kæm­pe øre­tæ­ve

BT - - NYHEDER -

Det kø­rer ba­re ik­ke for Al­di i Dan­mark. Al­di har de se­ne­ste fem år tabt næ­sten 680 mio. kr. på at dri­ve si­ne lav­pris­bu­tik­ker i skarp kon­kur­ren­ce med kæ­der som Net­to, Lidl, Fak­ta og Re­ma1000.

Al­dis regn­skab for 2014 vi­ser, at kæ­den sid­ste år hav­de et dun­dren­de un­der­skud på he­le 265 mio. kr. Su­per­mar­kedskæ­den ta­ber 7,20 kr. på sel­ve drif­ten for hver gang, der bli­ve solgt va­rer for 100 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.