Ny boss hos ar­bejds­gi­ver­ne

BT - - NYHEDER -

Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) skal ha­ve ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Or­ga­ni­sa­tio­nens chef si­den 1996, Jørn Ne­er­gaard Lar­sen, med­del­te i går, at han øn­sker at fra­træ­de sin stil­ling. Jørn Ne­er­gaard Lar­sen bli­ver på po­sten, ind­til en af­lø­ser er fun­det. Be­sty­rel­ses­for­mand Tor­ben Dal­by Lar­sen op­ly­ser, at be­sty­rel­sen ta­ger fra­træ­del­sen til ef­ter­ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.