Ben­ny En­gel­bre­cht ( S)

BT - - NYHEDER -

Skat­te­mi­ni­ster

Før­ste gang, jeg kun­ne stem­me ved et fol­ke­tings­valg, var i 1990. Jeg stem­te på S, men jeg kan ik­ke hu­ske, hvem jeg stem­te på per­son­ligt. Men det var med stats­ga­ran­ti en kvin­de. Det hu­sker jeg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.