Christine An­tor­i­ni ( S)

BT - - NYHEDER -

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster

Mit før­ste fol­ke­tings­valg var i 1987, og da stem­te jeg på SF. Alt­så på par­ti­et. Det gjor­de man på ven­stre­fløj­en den­gang. Det der med at stem­me per­son­ligt var så­dan lidt po­li­tisk ukor­rekt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.