Ma­ri­an­ne Jel­ved ( R)

BT - - NYHEDER -

Kul­tur­mi­ni­ster

Jeg stem­te for før­ste gang ved val­get i 1968, og det var på De Ra­di­ka­le. Men i 1971 stem­te jeg på An­ker Jør­gen­sen. Jeg tror, det var no­get med, at det var lidt synd for ham, og der­for skul­le han ha­ve min stem­me. Det er 12. gang, jeg stil­ler op. Før­ste gang, i 1984, mang­le­de jeg 274 stem­mer i at kom­me ind. Så­dan no­get hu­sker man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.