Fly­ven­de tv- stjer­ner

BT - - NYHEDER -

VIL­DE STUNTS

Sku­e­spil­ler­ne Ma­ri­ja­na Jan­ko­vic, 33, og Al­lan Da­le, 26, læg­ger krop til de to action- eng­le i TV2s julekalender ’ Ju­leøn­sket’, og det går ik­ke stil­le for sig, når de in­dø­ver stunts­ce­nen til et min­dre slags­mål bag di­sken i ’ Fær­ge­gril­len’, der er da­gens lo­ca­tion.

Der bli­ver gi­vet og ta­get og gri­net højt, mens koreo­gra­fi en bli­ver in­dø­vet.

De har beg­ge to fuld fart på kar­ri­e­ren i dansk fi lm og tv. Al­lan Hy­de er net­op ble­vet fær­dig med en tv- se­rie til DR3, og fi lmen EM92, mens Ma­ri- ja­na er i gang med den før­ste dan­ske sci- fi - fi lm ’ Fang Rung’ med Car­sten Bjørn­lund og So­fi a He­lin. Det er før­ste gang, de beg­ge har så gen­nem­gå­en­de en rol­le, hvor de hver dag i 24 da­ge er på skær­men i bed­ste sen­de­tid for mil­li­o­ner af se­e­re.

» Det er spæn­den­de at la­ve en hi­sto­rie, der løft er os ud af hver­da­gen og op af køk­ken­va­sken. Jeg tror, der er me­re mel­lem him­mel og jord og har væ­ret i si­tu­a­tio­ner, hvor jeg føl­te, at en en­gel pas­se­de på mig. Men jeg er ik­ke på den må­de over­troisk, « si­ger Ma­ri­ja­na Jan­ko­vic, der sy­nes, det er sjovt at spil­le en­gel. » Det er sjæl­dent, man får lov til at fl yve. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.