’’

BT - - NYHEDER - Martin As­bøl, ini­ti­a­tiv­ta­ger til ind­sam­lin­gen

Her er en helt al­min­de­lig mand, der nu står med en reg­ning på 200.000 kro­ner, for­di Dan­mark er sty­ret af en flok aka­de­mi­ke­re, der er helt ude af trit med vir­ke­lig­he­den

» Man ta­ger sig jo til ho­ve­d­et, når en helt uskyl­dig bor­ger på den her må­de kan kom­me i klem­me i et fuld­stæn­dig tå­be­ligt sy­stem. Kort ef­ter at dom­men faldt i knivsa­gen fra Fyn, var der en af mi­ne kammerater, der skrev på sin Fa­ce­book- si­de, at vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.