Ma­ri­ah Ca­rey til­svi­ner Ame­ri­can Idol

BT - - NYHEDER -

Det er hel­dig­vis ik­ke al­le Hol­lywood- stjer­ner, der helt for­står ud­tryk­ket ’ po­li­tisk kor­rekt’. Så­le­des valg­te den 45- åri­ge sang­di­va Ma­ri­ah Ca­rey at si­ge sin ær­li­ge me­ning, da hun un­der et in­ter­view med au­stralsk ra­dio blev spurgt, om hun igen vil­le væ­re dom­mer i re­a­li­tys­howet ’ Ame­ri­can Idol’. » Er du van­vit­tig. Det var den vær­ste op­le­vel­se i mit liv. Det er ke­de­ligt og falskt. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.