’’

BT - - NYHEDER -

Jeg har mod­ta­get be­hand­lin­gen i åre­vis og er ik­ke et øje­blik i tvivl om, at den har væ­ret med til at for­læn­ge mit liv... Me­to­den har helt klart styr­ket mit im­mun­sy­stem og gi­vet mig me­re ener­gi til at mod­stå kræf­ten

Ha­rald Nielsen, tidl. prof. fod­bold­spil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.