Mi­stel­ten

BT - - NYHEDER -

Si­den 1920’ er­ne har man brugt mi­stel­ten- ek­strakt til be­hand­ling af kræft. Men trods den sto­re ud­bre­del­se af mi­stel­ten- pro­duk­ter er forsk­nin­gen i me­to­den spar­som og usik­ker. En gen­nem­gang af de stu­di­er, der fo­re­lig­ger, har vist, at det ik­ke på­vir­ker sel­ve kræft­for­lø­bet. Men det ser ud til, at ek­strak­ten har en vis ef­fekt på smer­ter og ube­hag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.