Se­len

BT - - NYHEDER -

Med til­skud af se­len kan det bli­ve nem­me­re at be­kæm­pe pro­sta­ta­kræft, mo­der­mær­ke­kræft og vis­se for­mer for leukæ­mi, vi­ser forsk­nings­re­sul­ta­ter fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Se­len kan ta­ges som kost­tilskud, men man fin­der det og­så i fø­de­va­rer. Pa­ra­nød­der in­de­hol­der klart flest mi­kro­gram se­len, men og­så fle­re slags fisk har et højt ind­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.