Mas­sa­ge

BT - - NYHEDER -

Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at en del kræft­pa­tien­ter kan hav­de glæ­de af mas­sa­ge, for­di det kan re­du­ce­re stress, angst og smer­ter. Der er til gen­gæld in­gen un­der­sø­gel­ser, der vi­ser, at det kan ha­ve en ef­fekt mod sel­ve kræf­ten. Kræf­tens Bekæm­pel­se an­be­fa­ler, at man und­går mas­sa­ge i nær­he­den af kræft­knu­der, da fryg­ten er, at det kan øge ri­si­ko­en for, at kræft­cel­ler bre­der sig til an­dre de­le af krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.