He­a­ling

BT - - NYHEDER -

Cir­ka tre pro­cent af al­le dan­ske kræft­pa­tien­ter bru­ger he­a­ling som sup­ple­ment til kræft­be­hand­ling. Bru­ger­un­der­sø­gel­ser vi­ser, at sam­ta­len med he­a­le­ren kan væ­re gavn­lig på men­talt plan, men i for­hold til at brem­se kræft­cel­ler, vir­ker he­a­ling ik­ke, fast­slår en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se fra 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.