Ho­møo­pa­ti

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke vi­den­ska­be­ligt do­ku­men­te­ret, at ho­møo­pa­ti skul­le kun­ne hel­bre­de kræft. Ej hel­ler at det skul­le lin­dre smer­ter og ge­ner, som er for­bun­det med kræft­be­hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.