Am­bi­tiøst mur­stensal­bum fra newy­or­ker

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Jo­se Gon­za­lez Gaff a

MU­SIK

At Long Last ASAP RO­CKY ***** * Ro­cky har al­li­e­ret sig med en sand stjer­ne­pa­ra­de af gæ-

ster og pro­du­ce­re, og ha­bi­le folk som Mark Ron­son, Lil Way­ne, M. I. A., Dan­ger Mou­se og Ka­nye West har væ­ret med til at gø­re det til et hip­hop- al­bum ud over det sæd­van­li­ge. I cen­trum har vi na­tur­lig­vis Ro­cky selv, der li­ge­som kol­le­ga­en og kam­me­ra­ten Ken­dri­ck tid­li­ge­re i år har sør­get for at sty­re uden om et über­kom­merci­elt ud­tryk og ren­set al­bum­met for ti­dens mest ty­pi­ske to­ner og op­lag­te ra­dio­sing­ler til for­del for at­mos­fæ­ri­ske eks­pe­ri­men­ter, psy­ke­de­li­ske ud­lad­nin­ger og me­re hardco­re ban­gers. Og så er den Rod Stewart- sam­p­len­de ’ Eve­ry­day’ in­tet min­dre end en per­le.

Ro­cky er træf- og selvsik­ker og hol­der et ret højt ni­veau på et me­re end so­lidt al­bum, li­ge­som hans fl ow al­drig er hørt bed­re. Det er ik­ke no­gen ’ To Pimp A But­ter­fl y’, men min­dre kan be­stemt og­så gø­re det. Al­bum­met bli­ver lidt for langt med he­le 18 skæ­rin­ger, men ta­ger man en dyb indån­ding, har man en fem­stjer­net lyt­te­o­p­le­vel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.