131 år med revy i Tivoli

BT - - KULTUR -

1895:

Revy­en ryk­ker ind i Are­naTe­a­tret. Stjer­ner­ne Carl Al­strup og Lud­vig Brand­strup er blandt de med­vir­ken­de.

Vug­ge­vi­sen ’ Sov duk­ke­li­se’ op­træ­der før­ste gang.

Vi­sen ’ Lil­le som­mer­fugl’ bli­ver en lan­de­pla­ge.

Et af dansk revys stør­ste num­re, ’ Mig og Mag­ge­dud­di’ syn­ges før­ste gang.

En an­den klas­si­ker ’ Man­den på ri­sten’ syn­ges af Carl Al­strup.

Osvald Hel­muth syn­ger ’ Jeg har al­drig kys­set an­dre end Ma­rie’.

Apol­lo- Te­a­tret spræn­ges i luft en ved Schal­burg­ta­ge. Hor­n­bæk Revy­en, un­der Stig Lom­mers di­rek­tion, spil­ler i Tivoli i et telt på Plæ­nen.

’ For i mor­gen, så skal jeg i bad’: Osvald Hel­muth syn­ger ’ Vi har det åh- åh’ i Glas­sa­len.

Pre­ben Ug­leb­jerg syn­ger ’ Gyn­ger­ne og kar­ru­sel­len’ i Tivoli Va­ri­etéen.

Aa­ge Sten­toft genop­li­ver Tivoli Revy­en i Glas­sa­len med Claus Ryskjær, Ulf Pil­gaard, Dirch Pas­ser og Jør­gen Ryg.

3. sep­tem­ber får Dirch Pas­ser hjer­te­stop, in­den han skal på sce­nen. Han dør sam­me aft en.

Erik Bal­ling in­stru­e­rer bl. a. Sø­ren Øster­gaard, Flem­m­ing Jensen og Hol­ger Juul Han­sen i Glas­sa­len.

Ni­ko­laj Ce­der­holm in­stru­e­rer bl. a. Anders Mat­t­he­sen, Tri­ne Dyr­holm og Ni­cho­las Bro.

Tivoli- revy­en genop­li­ves un­der nav­net ’ Tam- Tam’.

1920:

1921:

1923:

1936:

1943:

1945:

1958:

1967:

1973:

1980:

1988:

2003:

2014:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.