Sy­di­ta­li­en vil og­så le­ge med

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - 2011 Sci­lio 2011 Na­tiv, Ere­mo 2013 Il Car­ru­bo Vin­nyhe­der:

SY­DI­TA­LI­EN

Tim Vol­ler­s­lev Nor­di­ta­li­en er kendt for si­ne fl ot­te og oft e kost­ba­re rød­vi­ne – som f. eks. Ba­ro­lo, Bar­ba­resco og Ama­ro­ne.

Men i de se­ne­re år har den syd­li­ge­re del af Ita­li­en be­vist, at man og­så her kan frem­stil­le go­de og fl ot­te vi­ne.

Den syd­li­ge provins Apuli­en er ble­vet kendt for si­ne go­de vi­ne af pri­mi­ti­vo- dru­en, men og­så på Si­ci­li­en frem­stil­ler man nu man­ge fl ot­te vi­ne.

Il Car­ru­bo, Vin­ding Mon­tecar­ru­bo er ugens top­vin til 325 kr. og et fl ot re­sul­tat af dyg­tigt hånd­værk af den in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te dan­ske vin­ma­ger Pe­ter Vin­dingDi­ers.

Jor­den, som Mon­tecar­ru­bos syrah- dru­er dyr­kes på, er vulkansk, og Pe­ter Vin­ding- Di­ers har i øv­rigt frem­stil­let vi­nen eft er bi­o­dy­na­mi­ske prin­cip­per.

Vin­stok­ke­ne ny­der godt af en kon­stant kølig bri­se, den så­kald­te ‘ Gre­ga­le’, der blæ­ser ind fra Si­bi­ri­en via Græken­land, og som er med til at gi­ve vi­nen ka­rak­ter. 2013 Tor­re de Lan­cia Ne­gro­a­ma­ro Pri­mi­ti­vo, Ros­so Fuo­co, IGT. Sa­len­to. Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt kry­dret og fyl­dig rød­vin, me­di­um tør med læk­ker, saf­tig smag af mod­ne kir­se­bær, lidt blom­mer, kryd­derur­ter, et lil­le strejf pe­ber og mørk toast. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gr. til pas­ta m. kødsau­ce, grill­pøl­ser el­ler re­vels­ben. Pris: Kr. 69,95. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 23 kr. 199. For­hand­ler: Kvi­ck­ly tlf. 4386 4386. www. coop. dk Kom­men­tar: Kraf­tig rød­vin med flot, saf­tig og vel­struk­tu­re­ret smag af mod­ne sol­bær, brom­bær, mok­ka, kryd­de­ri­er, ur­ter og har­monisk va­nil­je­toast. Flot til­bud. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gra­der til pizza og kraf­ti­ge og kry­dre­de ret­ter. Pris: Kr. 99,95. Til­bud ved køb af 6 fl. i uge 22 kr. 299. For­hand­ler: ME­NY/ Su­perGros tlf. 7233 1500. www. spar. dk

Et­na Ros­so, Or­ga­nic Wi­ne, DOC. Val­le Gal­fi na.

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til:

Pris: For­hand­ler: Laud­rup Vin tlf. 4484 8086, www. laud­rup­vin. dk

Vel­eg­net til:

Pris:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re. Kom­men­tar: Kraf­tig rød­vin, tør og med be­ha­ge­lig, saf­tig smag af mør­ke bær, tra­ne­bær, sø­de blom­mer, ur­ter, rø­get toast og lidt va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge og kry­dre­de ret­ter af gril­let re­vels­ben, lam el­ler ok­se­kød. Pris: Kr. 79,95. For­hand­ler: Hal­ler Vi­ne tlf. 6440 6451. www. hal­ler­vi­ne. dk

Vel­eg­net til:

www. vol­ler­s­lev. dk

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Saf­tig og fyl­dig rød­vin, god, lang, frug­trig og har­monisk smag af mod­ne mør­ke og rø­de bær, kryd­de­ri­er, mok­ka og lidt mi­ne­ralsk strejf.

Kraf­tig og saf­tig rød­vin, flot, lang, tæt og dyb smag af mør­ke bær, sve­ske­blom­mer, ro­si­ner, kryd­de­ri­er, kaf­fe og toast.

Luf­tes en ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge og kry­dre­de ret­ter.

Kr. 299,95. Til­bud ved 6 fl. uge 22+ 23 pr. fl. kr. 175.

An­d­rupVin. dk tlf. 5080 9005. www. an­d­rupvin. dk

Ka­rak­ter­fuld, kraf­tig rød­vin, kry­dret, tør, tan­nin i god, lang smag af kir­se­bær, blå­bær, ur­ter, mok­ka og strejf af mørk cho­ko­la­de. Su­per­godt til­bud.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 99. Til­bud ved 6 fl. uge 22+ 23 pr. fl. kr. 75.

Vin­ma­ge­ren Pe­ter Vin­ding- Di­ers står bag ugens top­vin Il Car­ru­bo, der er dyr­ket på vulkansk jord.

Flot, kraf­tig rød­vin med god tan­nin i flot, kom­pleks og vel­struk­tu­re­ret smag af kir­se­bær, brom­bær, grøn­ne ur­ter, kryd­de­ri­er, pe­ber og lidt va­nil­je­toast.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge ret­ter af gril­let kød. Kr. 325.

VinSpe­ci­a­li­sten, H. J. Han­sen Vin­han­del tlf. 6312 8200. www. hjhan­sen- vin. dk

Ser­ve­res v. 18 gr. til kry­dre­de ret­ter af grills­tegt ok­se­kød el­ler lam.

Kr. 129. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 22+ 23 pr. fl. kr. 89.

Bar­rique Vin tlf. 3324 4111. www. bar­rique. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.