Vin­der­ne til Sport­scar Event er fun­det

BT - - BILER -

Vin­der­ne af sid­ste uges kon­kur­ren­ce er fun­det. Man­ge hav­de sva­ret rig­tigt på spørgs­må­let, » hvad er nav­net på Toy­o­ta GT86s tvil­ling « . Sva­ret er » Su­baru BRZ « , og søn­dag ind­lø­ser de fem vin­de­re de­res præ­mie, som er en tur i pas­sa­ger­sæ­det af en su­per­sport­s­vogn, ved Sport­scar Event på Sjæl­lands­rin­gen i mor­gen. Sport­scar Event støt­ter Bør­ne­can­cer­fon­den, men man får her­med en ny chan­ce. Til lør­dag 6. ju­ni ud­lod­des nem­lig fem tu­re på Jyl­lands­rin­gen i en Al­fa Ro­meo 4C. Svar på føl­gen­de spørgs­mål: » Hvad hed­der Al­fas te­stan­læg i det nord­li­ge Ita­li­en? « Mail sva­ret til mor­ten@ bi­len. dk se­ne­st 1. ju­ni kl. 12, op­lys des­u­den navn, adres­se og te­le­fon­num­mer. mor­ten

Lør­dag 6. ju­ni kan man vin­de en tur i den­ne Al­fa Ro­meo 4C på Jyl­lands­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.