Kør ju­bilæums­tur på Roskil­de Ring

BT - - BILER -

I an­led­ning af, at det 5. ju­ni er 60 år si­den, at Roskil­de Ring åb­ne­de, vil der fre­dag bli­ve fest på ara­let, hvor ba­nen lå ind­til 1968. Man kan kø­re i egen bil på sti­er­ne, hvor der en­gang blev kørt ra­ce med For­mel 1 bi­ler for­an man­ge tu­sin­de til­sku­e­re. Fest­lig­he­der­ne om­fat­ter bil­ud­stil­ling, un­der­hold­nings­indslag, og man­ge dan­ske ra­cer­stjer­ner fra før og nu del­ta­ger. In­fo på Vi­si­troskil­de. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.