Yoko­ha­ma Su­per Cup

BT - - BILER -

For­vent­nin­ger om tæt kon­kur­ren­ce i Yoko­ha­ma SuperCup blev til ful­de ind­fri­et til åb­nings­lø­bet den 25. – 26. april på FDM Jyl­lands­rin­gen. 6 for­skel­li­ge kørere i 6 for­skel­li­ge bil­mo­del­ler på po­di­et i we­e­ken­dens 3 he­at vid­ner om en va­ri­e­ret og spæn­den­de we­e­kend. We­e­ken­dens før­ste he­at blev kørt på en våd ba­ne lør­dag eft er­mid­dag, og her før­te Ni­cki Kristensen fra start til mål, og med en li­ge så sik­ker Kim Lund Johansen på an­den­plad­sen. Sam­ti­dig tog un­ge Las­se M. Sø­ren­sen sæ­so­nens før­ste po­di­e­pla­ce­ring i sin nye Opel Astra, hvil­ket er gan­ske godt gå­et. Og­så i he­at 2 blev der vir­ke­lig le­ve­ret ra­ce af høj klas­se. Claus Møller star­te­de fra po­le i sin Peu­geot 307, og må­let var klart for ham, han vil­le for­bli­ve i top 3, og det var li­ge ved at lyk­ke­des for ham. Han kun­ne dog ik­ke stil­le no­get op imod Mikkel Bang Johnsen i VW Po­lo, der tog he­at­sej­ren, tæt for­fulgt af Jakob Borum i Hon­da In­te­gra, og med Ni­cki Kristensen i Se­at Ibiza på en 3. plads. I he­at 3 star­te­de Kim Lund fra en start­pla­ce­ring som nr. 11, men han kør­te sig sim­pelt­hen he­le vej­en op igen­nem fel­tet og tog en fl ot sejr for­an Ni­cki Kristensen, der der­med som ene­ste mand præ­ste­re­de at kom­me på po­di­et i al­le 3 he­at, og så med Kasper Ny­bo i Hon­da S2000 på 3. plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.