E Sepp Blat­ter Sepp Blat­ters vil­de ci­ta­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØR­DAG 30. MAJ 2015 » Jeg kun­ne for­stå, hvis så­dan no­get var sket i Afri­ka, men i Ita­li­en...? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.