’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg

Jeg rin­ger til Mat­t­hi­as Sam­mer i aft en, og så må vi snak­ke lidt

» Ja, det har de. Jeg har få­et po­si­ti­ve til­ba­ge­mel­din­ger, så det er al­tid rart, men nu kig­ger jeg frem mod land­skam­pe­ne og kon­cen­tre­rer mig ik­ke så me­get om, hvad der er sket og ik­ke sket. Så­dan er det. Der er man­ge over­vej­el­ser, men li­ge nu har jeg lands­hol­det, og der har jeg en vig­tig må­ned, som jeg ser frem til. Hvad der er sket, og hvad der skal ske, det er ik­ke li­ge før­ste­pri­o­ri­tet nu. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.