2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pon­te Pre­ta har mi­stet stort set samt­li­ge pro­fi ler fra det hold, der ryk­ke­de op fra Se­rie B i sid­ste sæ­son, så det vir­ker til den fri­ske si­de, at hol­det li­ge­frem skal væ­re klar fa­vo­rit mod Cha­peco­en­se. Pon­te Pre­tas tre mest scoren­de spil­le­re fra sid­ste sæ­son har al­le fun­det nye klub­ber, mens mod­stan­der­ne fra Cha­peco­en­se har for­må­et at hol­de på ad­skil­li­ge spil­le­re fra sid­ste sæ­sons star­top­stil­ling. Selv om gæ­ster­ne ik­ke er no­get stort ude­hold vir­ker næ­sten to gan­ge pen­ge­ne på po­int til dem me­get gav­mildt i det, der lig­ner en må­l­fat­tig aff ære.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.