1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Portu­gal skal be­stemt ik­ke af­skri­ves i kam­pen om VMtit­len for U20- lands­hold. Hol­det be­står pri­mært af ta­len­ter fra stor­klub­ber som Spor­ting Lis­sa­bon, FC Po­r­to og Ben­fi ca og er skræm­men­de stærkt be­sat i an­gre­bet. Se­ne­ga­le­ser­ne kom­mer fra 30 gra­der på det afri­kan­ske kon­ti­nent til tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 10 og 15 gra­der på New Ze­aland og blev til­med ramt af for­sin­kel­ser og vis­apro­ble­mer, så man har haft kor­te­re tid til at væn­ne sig til tids­for­skel og vej­r­for­hold. Afri­ka­ner­nes for­svar ser tem­me­lig sår­bart ud, så po­rtu­gi­sisk sejr vir­ker op­lagt.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.