2,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er no­get om det, når snak­ken fal­der på, at po­kal­tur­ne­rin­ger­ne le­ver sit eget liv. Sid­ste sæ­son tvang Hull FA Cup- fi na­len mod Ar­se­nal ud i for­læn­get spil­le­tid, mens Wi­gan som gi­gan­tisk un­der­dog slog mæg­ti­ge Man­che­ster Ci­ty med 1- 0 ved fi na­len i 2013. Der­for bør man og­så kig­ge i ret­ning af Aston Vil­la for at fi nde spil­vær­di i det­te års FA Cup- fi na­le, for hol­det har vist glim­ren­de tak­ter un­der Tim Sherwood si­den hans til­træ­del­se i fe­bru­ar, og Ar­se­nal måt­te trods alt bru­ge for­læn­get spil­le­tid for at slå Re­a­ding i se­mi­fi na­len.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.