UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Mo­bilt da­ta­for­brug kan ko­ste dig kas­sen, når du er ude at rej­se. Især hvis du bru­ger Goog­le Maps. Der­for er ’ Ci­tyMaps2Go’ en rig­tig god hjæl­per. Ap­pen er pri­mært be­reg­net til stor­by­er, hvor du kan down­lo­a­de al­le kor­te­ne til din smartp­ho­ne og la­de dens ind­byg­ge­de gps vi­se dig din po­si­tion. Det er smart, for­di det ik­ke kræ­ver mo­bil­da­ta. Du kan hjem­me­fra la­ve li­ster over in­ter­es­san­te se­vær­dig­he­der el­ler fin­de dem ’ on- the- go’. Der er ik­ke me­get for­skel på Ci­tyMaps2Go og Goog­le Maps – bort­set fra at Ci­tyMaps2Go ik­ke ko­ster en her­re­gård i da­ta­for­brug. In­fo: Ci­tyMaps2Go Plat­form: IOS og An­droid Pris: Ap­pen er gra­tis. Men for 39 kr. kan du kø­be ube­græn­se­de down­lo­ad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.