Grib sti­len

BT - - MODE -

Aud­rey Hep­burn, Pi­cas­so, Co­co Cha­nel, Ja­mes De­an, An­dy War­hol og man­ge fl ere fas­hio­nab­le ho­ve­d­er er truk­ket i de klas­si­ske bre­ton- stri­ber gen­nem ti­der­ne. Sejl ud i som­mer­lan­det i de ma­ri­ti­me stri­ber, der kan sty les på utal­li­ge må­der, bl. a med sæ­so­nens fryn­s­er, som che­fre­dak­tø­ren for mo­de­si­tet Edi­to­ri­a­list. com -– Ka­te David­son Hud­son – vi­ste un­der Pa­ris Fas­hion We­ek. Fo­to Ce­li­ne Gail­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.