Si­mon Dyb­da­hl Øster­borg

BT - - KLUMME -

• Rø­rer al­drig spu­man­te. • Er 39 år og bor i Hvi­d­ov­re. • Er far til Li­am på tre år. • I 2013 åb­ne­de han virk­som­he­den ’ Vin­ta­ge­champag­ne’ med for­ret­nings­part­ne­ren Mikkel Ha­gerup. • Par­ret åb­ner snart en champag­nekæl­der i Nør­re Sø­ga­de i Kø­ben­havn. • Er ud­dan­net an­lægs­gart­ner og har haft blom­ster­for­ret­ning på Chri­sti­ans­havn. Er sta­dig ak­tiv gart­ner, men den del af for­ret­nin­gen kø­rer på lavt blus. • Læs me­re på vin­ta­ge­champag­ne. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.