Ryst den ...

BT - - BOG- FIX -

’ Ru­mænsk død­løft’, ’ bal­le­ak­ti­ve­ring’, ’ good mor­nings’. Det hand­ler alt­sam­men om en be­stemt form for træ­ning: Bal­de­byg­ning. ’ Boo­ty­bo­gen’ vi­ser vej­en til en fyl­dig, fast og rund bag­del. Det hand­ler om for­mer og om at dyr­ke det fe­mi­ni­ne i bo­gen, som Ce­lesti­ne Maria Jensen har skre­vet. Bo­gen rum­mer øvel­ser, som skul­le kun­ne for­vand­le selv den slap­pe­ste la­deport til en va­ske­æg­te boo­ty. Pe­op­le’sPress, 150 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.