Per Stig: ’ Jeg er be­æ­ret’

BT - - NYHEDER -

’ FOR­NEM LI­STE’

Per Stig Møller sæt­ter en ære i at stå på li­sten over Pu­tins uøn­ske­de gæ­ster.

» Det er jeg da be­æ­ret over. Det er en for­nem li­ste at stå på, « si­ger den tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster. Han er en af de fi re dan­ske­re, som præ­si­dent Pu­tin ik­ke vil luk­ke ind, skul­le han fi nde på at rej­se til Rusland. Selv gæt­ter han på, at det er hans fored­rag og skri­ve­ri­er om Ruslands op­før­sel, der har få­et ham på li­sten.

In­gen rej­se­pla­ner

» Jeg er der vel, for­di jeg har ud­talt mig kri­tisk over for na­bo­lan­de­ne. Bå­de i Krim og Do­netsk og hvad der kan ske, hvis Rusland får lov til at bli­ve ved, « for­kla­rer han.

Han ta­ger dog sort­lis­t­nin­gen med ro, da han ik­ke li­ge står med pla­ner om at rej­se til Rusland. jo­jr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.