BTs le­der fre­dag: ’ Løk­kes møgstart’

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen fi k i valg­kam­pens før­ste døgn en no­get nær ka­ta­stro­fal start på sin kampag­ne. Oven i kø­bet var det hans tro­vær­dig­hed, der i går var un­der an­greb samt Ven­stres alt­over­skyg­gen­de po­li­ti­ske slo­gan: ’ Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de’. Lars Løk­ke har – se­ne­st un­der par­ti­le­der­run­den i tv ons­dag – tur­ne­ret med et kon­kret ek­sem­pel på...

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.