Al­ter­na­ti­vet nær­mer sig Fol­ke­tin­get

BT - - NYHEDER -

Uff e El­bæks Al­ter­na­ti­vet kry­ber nær­me­re og nær­me­re Fol­ke­tin­get. I den se­ne­ste Epi­ni­on- må­ling hen­ter El­bæks trop­per he­le 3,2 pct. stem­mer og er alt­så langt over spær­re­græn­sen. Sam­me må­ling gi­ver re­sten af rød blok 49,4 pct. af stem­mer­ne. Med Uff e El­bæk i Fol­ke­tin­get be­ty­der det, at Thor­ning er nær­me­re en sejr end på no­get an­det tids­punkt.

for at hal­ve­re genop­tje­nings­pe­ri­o­den. Pen­ge­ne skal bru­ges til at hal­ve­re top­skat­ten. Det si­ger De Kon­ser­va­ti­ves for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen til dr. dk.

» Top­skat­ten er en vækstdræ­ber, « si­ger for­man­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.