18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

nu er der en Ven­stre- mand, der støt­ter op, og det hand­ler det her slet ik­ke om. «

Men hvor­for ik­ke to­ne rent fl ag?

» Jeg sy­nes ik­ke min po­li­ti­ske over­be­vis­ning er re­le­vant. Jeg støt­ter og­så op om an­dre valg­te­ma­er, hvis det bli­ver re­le­vant. Jeg bak­ker f. eks. og­så op om LAs for­slag om at sæn­ke mom­sen på ho­tel- og re­stau­ran­ty­del­se, og skul­le de kom­me i mod­vind med sa­ger, som jeg støt­ter, så vil du se mig dér med ly­nets hast. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.