Ven­stre lan­ger ud eft er job­s­ka­bel­se

BT - - NYHEDER -

AR­BEJ­DE

Ven­stre lan­ce­rer kampag­ne, der kri­ti­se­rer re­ge­rin­gens ud­sagn om 40.000 nye job si­den 2011. Ven­stre me­ner, at der kun er skabt 700 fuld­tids­stil­lin­ger.

Re­ge­rin­gen over­sæl­ger sin præ­sta­tion, når den pra­ler med, at der si­den 2011 er skabt 40.000 job.

For i vir­ke­lig­he­den er der ta­le om 700 fuld­tids­stil­lin­ger, hvis man ser på, hvor man­ge dan­ske stats­bor­ge­re der er kom­met ud på ar­bejds­mar­ke­det. Så­dan ly­der en ny kampag­ne fra Ven­stre, der går i kø­det på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes job­s­ka­bel­ses- re­to­rik.

» Vi sø­sæt­ter kampag­nen for at få fak­ta på bor­det, « si­ger In­ger Støj­berg, Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer. Hun be­skyl- der re­ge­rin­gen for at vild­le­de med si­ne job­tal.

Iføl­ge Ven­stre, der bru­ger Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik som kil­de, dæk­ker de 40.000 job over fl ere del­tids­an­sat­te, hvil­ket sam­let gi­ver 20.700 fuld­tids­stil­lin­ger. Her­af er 20.000 gå­et til ud­læn­din­ge, og der­med er der de 700 stil­lin­ger til­ba­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.