K: Ned­læg re­gio­ner­ne

BT - - NYHEDER -

Det er helt uac­cep­ta­belt, at der er bor­ge­re, der må lig­ge på gan­ge­ne på sy­ge­hu­se, me­ner po­li­tisk ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve Mai Merca­do ( K).

Blandt an­det der­for vil par­ti­et ha­ve ned­lagt re­gio­ner­ne. Det vil nem­lig gø­re be­hand­lin­gen me­re ens i he­le lan­det og sam­ti­dig gi­ve bed­re plan­læg­ning, der vil kun­ne væ­re med til at kom­me over­be­læg­nin­gen til livs, ly­der det. Ud­mel­din­gen kom­mer eft er, at nye tal fra Re­gion Ho­ved­sta­den vi­ser, at be­læg­nin­gen på fl ere ho­spi­tals­af­de­lin­ger er over 115 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.