Valg­løft e fra KD: Bed­re sex

BT - - NYHEDER -

Gra­tis par­te­ra­pi skal for­hin­dre skils­mis­ser. Det me­ner i hvert fald Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes kan­di­dat Isa­bel­la Laur­sen, der og­så pe­ger på en ik­ke uvæ­sent­lig si­de­ge­vinst.

» Vi vil gi­ve gra­tis par­te­ra­pi til al­le par, så vi kan und­gå skils­mis­ser – og en si­de­ge­vinst ved det er, at der og­så bli­ver bed­re sex, « si­ger hun til dr. dk.

Isa­bel­la Laur­sen er 22 år gam­mel og stil­ler op til fol­ke­tings­val­get for an­den gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.