Vi­ka­ren er klar

BT - - NYHEDER -

HJÆLP

Al­le­re­de nat­ten til lør­dag an­non­ce­re­de D- A- D, at kon­cer­ten i Her­ning lør­dag af­ten og an­dre plan­lag­te kon­cer­ter gen­nem­fø­res.

D- A- D var sid­ste band på sce­nen til fril­ufts­kon­cer­ten på Aar­hus Havn. En kort for­nø­jel­se, for ban­dets far­ve­ri­ge bas­sist Stig Pe­der­sen gled på den vå­de sce­ne og bræk­ke­de sin al­bue. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.